Juridische zaken


Ondernemers hebben en krijgen te maken met een veelheid aan wetten en verordeningen, van vestigingswet tot en met belastingwetgeving en van handelsrecht tot en met auteursrecht (bijv. het auteursrecht op uw website).

Ook het recht is dynamisch. Jaarlijks wijzigen en moderniseren diverse wetten op allerlei punten. Voor een ondernemer bijna onbegonnen werk om dat allemaal bij te houden.

AVO adviseert over de te kiezen rechtsvorm en biedt haar klanten primair juridisch advies. Daarnaast regelen wij de normale juridische zaken, zoals overeenkomsten, waarmee ondernemingen te maken (kunnen) krijgen. Voor meer gecompliceerde vraagstukken schakelt AVO, indien gewenst, bevoegde notarissen of advocaten in die bedrijven ook kunnen vertegenwoordigen in rechtszaken.

Ook een bedrijfsoverdracht, bijvoorbeeld aan uw kinderen, overname of fusie heeft tal van juridische aspecten. Hierbij staat AVO u graag met raad en daad ter zijde.