Administratie


Op de pagina “Welkom” is het al genoemd: een van de meest voor de hand liggende terreinen van ons werk betreft advisering over en uitvoering van uw administratie.

U bent ondernemer en wilt zich concentreren op die taak. AVO neemt u graag geheel of gedeeltelijk de zorgen voor uw boekhouding en alle bijbehorende aspecten uit handen:

Natuurlijk spelen bij de beslissing over zelf voeren van de administratie of geheel of gedeeltelijk uitbesteden een groot aantal aspecten een rol. Voor wat betreft het MKB geven wij graag een voorzet voor die besluitvorming. Deze voorzet kunt u hier downloaden in pdf-formaat.